O mně

K psychologii mě přivedl zájem o druhé a jejich příběhy.

Studium na vysoké škole mi dalo základy toho, čeho si v lidském myšlení a prožívání všímat a jak s nabytými poznatky citlivě zacházet. Získané znalosti jsem již během studia aplikovala v rámci stáží a dobrovolnických aktivit. Tam jsem se mimo jiné seznámila s problematikou závislostí, která mě přivedla do mého prvního zaměstnání.

V ambulanci adiktologie jsem pracovala s lidmi, kteří byli ohroženi závislostí, a zároveň měli dostatečnou sebereflexi a motivaci k tomu, aby na sobě v domácích podmínkách pracovali. Potkávala jsem se také s blízkými těch, kteří si svůj problém nepřipouštěli a nabízenou pomoc odmítali.

Odtud jsem přešla do všeobecně zaměřené ambulance při nemocnici v Ústí nad Orlicí. Práce zde sahala od krizových intervencí u lůžka a psychologických vyšetření až po dlouhodobější ambulantní práci nejen s dospělými, ale i s dětmi a dospívajícími.

Po návratu do Brna jsem se vedle své soukromé praxe více zaměřila na hospitalizované pacienty a jejich potřeby. Nejprve v Nemocnici Milosrdných bratří v rámci komplexní péče o dlouhodobě nemocné a poté ve Fakultní nemocnici na interní kardiologické a anesteziologicko-resuscitační klinice. V roce 2021 jsem složila atestační zkoušku v oboru Klinická psychologie.

Své vzdělání si dále rozšiřuji.

Ve společnosti pro analytickou psychologii se systematicky vzdělávám v jungovské psychoterapii. Tento přístup je mi blízký svým zaměřením na osobnostní růst a naplnění potenciálu, který si v sobě každý neseme.

Praxe

 • Oddělení klinické psychologie, Fakultní nemocnice Brno, p. o. (2018‑doposud)
 • Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. (2016‑2018)
 • Oddělení klinické psychologie, Orlicko-ústecká nemocnice, a.s. (2014‑2016)
 • Ambulance adiktologie, Společnost Podané ruce, o.p.s. (2013‑2014)

Vzdělání

 • FSS MU jednooborová psychologie - magisterské studium (2008‑2013)

Kurzy a výcviky

 • Psychoterapeutický výcvik v ČSAP - jungovská psychoterapie (2012‑doposud)
 • Atestace v oboru Klinická psychologie (2021)
 • Psycholog ve zdravotnictví (2012‑2013)
 • Kompletní krizová intervence (2011‑2012)
 • Internetové poradenství (2011)
 • Další absolvované: Krizová intervence v praxi, Autogenní trénink, Vývojová psychopatologie, Prevence relapsu, Rorschachova metoda, MMPI-2 aj.