Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství nabízím systematickou práci na tématech, která klient přináší. Pomocí psychologických prostředků, mezi které patří zejména rozhovor, ale i různé zážitkové techniky, klienta provázím a pomáhám mu lépe porozumět svým myšlenkám, pohnutkách a pocitům. Při systematické práci na sobě si klient dokáže snáze všímat vlastních voleb i alternativ, které se nabízejí. Prohloubenou všímavost k vlastním potřebám pak dokáže lépe využít ve svůj prospěch a rozvoj vlastního potenciálu.

Co vás může přivést k psychologovi?

 • Deprese - Jste apatičtí, bez energie a chuti do života. Těžko se vám hledají věci, které dávají smysl nebo vás dokonce potěší. Špatně se vám spí a okolí registruje, že s vámi není něco v pořádku.
 • Úzkost - Cítíte tlak a napětí různě po těle. Špatně se vám dýchá a srdce se rozbuší i v momentech, kdy byste to nečekali. Obtížně se odpoutáváte od zdánlivě banálních nebezpečí.
 • Závislost - Vytvořili jste si návyk, kterého se nedaří zbavit. Víte, že si škodíte, ale nedokážete se ovládnout. Vazba je příliš silná, redukuje nepříjemné pocity a přináší úlevu. Bohužel jen na chvíli.
 • Psychosomatické potíže - Máte zdravotní problémy, kterým nerozumíte ani vy, ani odborníci, od kterých byste to očekávali. Nechcete se zbytečně dopovat léky a věříte, že potíže dokážete ovlivnit svým přístupem a psychickým rozpoložením.
 • Vyhoření - Jste unavení a vyčerpaní. Očekává se od vás vysoké nasazení a perfektní výkon. Všudypřítomný tlak se postupně stává zdrojem vnitřní nepohody a nechuti i do zdánlivě nenáročných aktivit.
 • Vztahové problémy - Hodně se vydáváte a málo se vám vrací. Připadáte si nepochopení nebo opuštění. Jste nespokojení, nejistí a pochybujete o vlastní hodnotě a schopnosti fungovat ve vztazích.
 • Vývojové milníky - Věk, kdy se něco očekává a vy se s tím neztotožňujete nebo se vám to nedaří. Je potřeba ustát tlak, vnější i vnitřní. Přijmout svou odlišnost, nebo nastoupit cestu změny.
 • Krize (nejen) středního věku - Vaše očekávání od života se proměňují. Ledacos se vám podařilo, ale už se z toho neradujete tolik jako dřív. Potřebujete změnu, ale nevíte, jakou by měla mít podobu.

V rámci systematické práce vám mohu pomoci

 • Vyznat se ve vašich pocitech a potřebách.
 • Porozumět životní situaci, ve které se právě nacházíte.
 • Rozpoznat vaše silné stránky, zdroje potěšení a dovednosti, o které se dá v náročných situacích opřít.
 • Obohatit chování o další efektivní strategie zvládání zátěže.
 • Využít naši interakci a společnou zkušenost k lepšímu pochopení toho, jak fungujete ve vztazích a co byste rádi změnili.

Další nabízené služby

Pomoc v krizi

Tzv. krizová intervence je specifická forma spolupráce zaměřená na aktuální dění. Zpravidla se jedná o podporu a provázení náročnou životní situací.

Spouštěče krizí bývají různé, např. ztráta, změna či nutnost volby. Klienta je důležité především vyslechnout a umožnit mu sdílet myšlenky, se kterými nechce být sám. Poté hledáme cesty, jak od tématu poodstoupit, zmapovat jeho širší kontext a nabízející se možnosti.

Jedná se o krátkou formu spolupráce, zpravidla nepřesahující 3 měsíce. Během této doby se klient naučí zmobilizovat své vnitřní zdroje a síly k tomu, aby se s náročnou situací dál vypořádal sám.

Relaxace

Relaxace je považována za účinný nástroj sebezklidnění při pocitech únavy a přetížení. Dobře osvojené a pravidelně praktikované relaxační techniky mohou být nejen vhodným tlumičem, ale i výbornou prevencí nejrůznějších psychických obtíží.

Tuto službu je možné využít i samostatně - není podmíněna jinou formou spolupráce. Samotným nácvikům pak předchází krátký pohovor o tom, jakým účelům by měla v konkrétním případě relaxace sloužit.

Zpravidla nabízím 3-5 konzultací, během kterých se při pravidelném procvičování očekává dostatečné osvojení dané techniky. Délka a cena konzultace je stejná jako u jiných setkání.