První setkání

První setkání trvá zpravidla hodinu. Jeho hlavním cílem je vzájemně se představit, lépe se poznat a zmapovat možnosti, jak vám můžu pomoci.

Společně se zaměříme na to, co vás k psychologovi přivádí a co považujete za důležité o sobě říci. Někdo přichází s jasnou představou, u jiného se očekávání vynořují spíše postupně. Situace je nová a probíraná témata často citlivá. Proto respektuji vaše individuální tempo. Cílem úvodního rozhovoru by měl být základní přehled o dané problematice, ne nutně vyčerpávající sdělení.

Následně zhodnotíme, jak setkání naplnilo vaši představu. Pro někoho může být jedno setkání postačující, zpravidla však očekávaný efekt přináší až systematičtější spolupráce. Společně probereme její možnou podobu, kterou poté dle aktuálních potřeb přizpůsobujeme.

Pracovna
Pracovna