Prolomení mlčenlivosti

Oznamovací povinnost má psycholog ve dvou krajních případech, a sice když:

  • Vzniká důvodné podezření na zneužívání či týrání dítěte
  • Někdo je bezprostředně ohrožen na životě a existuje možnost, jak tomuto riziku zamezit

Pokud dochází k situaci, kdy je třeba vystoupit z mlčenlivosti, je na to klient vždy předem upozorněn a je mu ponechána možnost zaujmout v dané věci aktivní postoj sám.