Psycholog, psychiatr - kdo je kdo

Psychiatr

Psychiatr je svým vzděláním lékař, který se po studiu všeobecné medicíny postupně profiluje na obor psychiatrie. Náplní jeho práce je diagnostika a léčba duševních poruch. Pracuje na specializovaných pracovištích v nemocnici či ambulanci. Setkání s ním se nijak výrazně neliší od běžné návštěvy specializovaného lékaře - sdělujeme charakter svých obtíží a diskutujeme možnosti léčby. V akutních případech psychiatr nabízí hospitalizaci na lůžkovém oddělení, většinou však předepisuje medikaci, nabízí podpůrný rozhovor či poskytuje kontakty na další návazné služby. Dlouhodobé setkávání za účelem vedení rozhovorů však zpravidla nebývá hlavní náplní práce psychiatra.

Psycholog

Psycholog vystudoval psychologii na fakultách filosofického, sociálního či pedagogického směru. Není tedy lékař a nepředepisuje léky. Absolvováním svého studia získává titul magistr. Pokud si v rámci svého vzdělání nárokuje titul doktor, jedná se o doktora filosofie nebo akademickou hodnost (PhDr. před jménem nebo Ph.D. za jménem). Během svého studia se pět let systematicky věnuje lidskému prožívání, myšlení a chování, studuje zdravý vývoj jedince a diagnostiku případných abnormalit.

Jeho profesní uplatnění se různí - může pracovat ve firmách, školách, neziskových organizacích stejně jako v nemocnicích, kde pracuje po boku lékařů, kterým pomáhá jak s diagnostikou, tak léčbou pacientů. Podstata práce psychologa spočívá především v podpůrných rozhovorech, poradenství a diagnostice - vše odvisle od odvětví, ve kterém se pohybuje.

Psycholog i psychiatr

Psycholog i psychiatr pak mohou v rámci svého postgraduálního vzdělávání projít systematickým psychoterapeutickým výcvikem na některém z institutů, které se mezi sebou liší zejména ve způsobu práce s klientem. Zde se pomocí různých technik učí s klientem zpracovávat životní témata, která klient buď sám přináší, nebo se v průběhu setkávání postupně vynořují. Práce bývá většinou dlouhodobějšího a hlubšího charakteru a může mít za cíl i určité osobnostní změny. Jedná se tedy o činnost, kterou si laická veřejnost nejčastěji spojuje s profesí psychologa, byť samotné psychologické vzdělání pro ni není postačující.