Jak pracuji

Zde uvádím krátký výčet toho, co považuji ve své práci za důležité:

Atmosféra důvěry

Dělám vše proto, aby se na společných setkáních klient cítil příjemně a bezpečně. Obsah našich rozhovorů je vždy důvěrný. O setkáních neposkytuji informace třetím stranám (viz Prolomení mlčenlivosti).

Nehodnotící a nedirektivní přístup

Respektuji jedinečný příběh klienta, zážitky a zkušenosti, které ho formují. Nevnucuji žádné závěry a řešení. Společná práce by měla rozšiřovat klientovy kompetence tak, aby si v náročných chvílích dokázal poradit sám.

Rozhovor

Dialog považuji za hlavní nástroj společné práce. Tam, kde slova nestačí, si po dohodě s klientem můžeme vypomoci kresbou, snem či jiným symbolickým materiálem (např. pohlednicemi nebo kameny).

Etika a kvalita poskytovaných služeb

Jsem členkou České společnosti pro analytickou psychologii, u které svou práci kontinuálně superviduji. Ctím kodex Českomoravské psychoterapeutické společnosti. Klienty průběžně žádám o zpětnou vazbu na společnou práci.